Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Pielęgnacja i utrzymanie terenu boisk sportowych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016r.”

                                                                                        

Strzeleczki, 23.02.2016r.

W odpowiedzi na zapytanie w załaczeniu wyliczenie powierzchni płyt boisk: PDFWyszczególnione powierzchnie płyt boisk.pdf (21,09KB)

 

Strzeleczki, 18.02.2016r.

Zapytanie cenowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych 30 000 euro, Gmina Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki zaprasza do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Pielęgnacja i utrzymanie terenu boisk sportowych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016r.”

Oferta dotyczy terenu boisk:

 • LKS w Strzeleczkach ul. Dworcowa (pow. około 16800 m2)
 • LZS w Komornikach ul. Prudnicka (pow. około 11200 m2)
 • LZS w Racławiczkach ul. Leśna (pow. około 8800m2)
 • LZS w Kujawach ul. Kąpielowa (pow. około 12600 m2)
 • LZS w Dobrej ul. Lipowa (pow. około 10900 m2)

Szczegółowy zakres prac :

 • w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec i lipiec cotygodniowe koszenie nawierzchni płyty każdego boiska,
 • w miesiącach: marzec (od 15 marca), sierpień, wrzesień,  październik i listopad (do 15 listopada)  koszenie płyty każdego boiska co dwa tygodnie,
 • koszenie trawy na terenach poza płytami boisk – co dwa tygodnie w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, raz w miesiącu w miesiącu w marcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie, 
 • utrzymanie w należytym stanie nawierzchni bieżni w Strzeleczkach (m.in. zwalczanie chwastów). Powierzchnia bieżni ok. 2000m2
 • utrzymanie czystości na całym terenie boisk sportowych, zbieranie śmieci bezpośrednio po wszystkich imprezach,
 • wywóz skoszonej trawy oraz śmieci do kontenera w Strzeleczkach
 • koszenie wykonywane będzie w piątki, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem LZS  w innym terminie, 
 • nawożenie trawy na płycie każdego boiska specjalnym nawozem (zawierającym w szczególności azot, magnez i wapń) przeznaczonym dla intensywnie użytkowanych trawników (2 x w roku)

Dodatkowo zakres prac obejmuje:

 • utrzymanie czystości oraz usuwanie chwastów (ręcznie lub za pomocą środków chwastobójczych) na terenie parkingu w Kujawach i Strzeleczkach,
 • pielęgnacja skarp wokół płyty boiska w Racławiczkach, klombów przy parkingu w Kujawach (ok. 60m2 powierzchni) oraz żywopłotu w Komornikach (długość żywopłotu ok. 180 m).

Termin realizacji zadania: od dnia 15 marca 2016r. do dnia 15 listopada 2016r.

Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia, nastąpi po wykonaniu zakresu przedmiotu umowy przewidzianego na dany miesiąc i odbiorze przez Zamawiającego przy czym za miesiąc marzec i listopad wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie do czasookresu realizowanych prac (tj. za okres 15 dni w danych miesiącach)

Ofertę zawierającą żądane informacje wraz z oświadczeniem, o zapoznaniu się z terenem i opisem przedmiotu zamówienia oraz nie wnoszeniem do niego zastrzeżeń proszę złożyć na dołączonym wzorze oferty do dnia 29.02.2016r. (do godz. 15:00) w następującej formie: w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki z dopiskiem: Oferta: „Pielęgnacja i utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016r.” Proszę nie otwierać.

Ponadto do oferty należy dołączyć poświadczenie wykonywania robót o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia wykonywanych na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Informacja o wyniku zapytania cenowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 19-02-2016 11:15 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 23-02-2016 13:00
Przewiń do góryPrzewiń do góry