Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Spotkanie z Posłem Ryszardem Wilczyńskim

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, sołtysi i radni gminy Strzeleczki. Na spotkaniu zorganizowanym przez Posła Ryszarda Wilczyńskiego, mieszkańcy gminy zostali zapoznani projektem nowej ustawy o obrocie ziemią rolną, powodującą ograniczenie prawa własności i obrotu ziemią.

Poseł przedstawił, jakie konsekwencje wprowadzonych ostatnio regulacji prawnych czekają właścicieli ziemi rolnej i czy jest to zgodne z powszechnie uznawanym i wychwalanym "świętym" prawem własności.

Uchwalona 31 marca przez Sejm ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych na cele nierolne, jak np. budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne lub składy magazynowe. 

Ustawa reguluje również prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

Ponadto Posłowie przyjęli też poprawkę, zgodnie z którą nabywać ziemię rolną będą mogły Kościoły i związki wyznaniowe. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi, jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br., bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

IMG_0310.jpegIMG_0316.jpeg IMG_0319.jpeg IMG_0334.jpeg

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-04-2016 13:43 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 07-04-2016 13:52
Przewiń do góryPrzewiń do góry