Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Program Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki na lata 2011-2032

Program Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki na lata 2011-2032 ma na celu usuwanie odpadów zawierających azbest oraz wyeliminowanie oddziaływania azbestu na środowisko w wioskach oraz sołectwach Gminy Strzeleczki.
Na gminy nałożony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest, co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na nich ustawowo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r.
Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.
Dzięki opracowaniu i wdrożeniu Programu Usuwania Azbestu, Gmina Strzeleczki przystępuje do konkursów na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
O najbliższych naborach wniosków dotyczących usunięcia azbestu, mieszkańcy Gminy Strzeleczki zostaną powiadomieni przez ogłoszenie o naborze wniosków na stronie internetowej Gminy www.strzeleczki.pl, przez ogłoszenia wywieszone w zwyczajowo przyjętym miejscu na terenie danej miejscowości jak również poprzez ogłoszenie podczas niedzielnych Mszy Świętych.

Do pobrania: PDFProgram Usuwania Azbestu.pdf (732,72KB)

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 19-04-2016 08:44 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 19-04-2016 08:53
Przewiń do góryPrzewiń do góry