Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Rejestr instytucji kultury

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych

 

Informacje o sposobie, miejscu i zasadach udostępniania danych

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzeleczki prowadzony jest
na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia
i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Rejestr prowadzony jest na stanowisku Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, tel. 77 407 66 60, dla następujących instytucji kultury :

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach

Zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26  stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez :

  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2. wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru.

Dodatkowo, dla każdej instytucji kultury odrębnie prowadzona jest w postaci elektronicznej księga rejestrowa.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.strzeleczki.pl/organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe instytucji kultury (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu).

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu,

kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie odpisu jest odpłatne. Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2015 roku Dz. U. poz. 783 ze zm.).

 

Do pobrania :

Rejestr instytucji kultury w Gminie Strzeleczki

  1. PDFrejestr instytucji kultury.pdf (89,33KB)
  2. DOCKsięga rejestrowa-Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach.doc (57,50KB)
  3. DOCKsięga rejestrowa - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach.doc (63,00KB)
Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 30-05-2016 10:58 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 30-05-2016 11:03
Przewiń do góryPrzewiń do góry