Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Wyniki egzaminu szóstoklasisty

W roku szkolnym 2015/2016 do sprawdzianu szóstoklasisty w Gminie Strzeleczki przystąpiło 61 uczniów.

Sprawdzian składał się z dwóch części: arkusza z polskiego i z matematyki oraz z zadań języka obcego, w naszej gminie był to język angielski.

W części opisowej sprawdzianu z języka polskiego uczniowie mieli za zadanie napisać pracę: "Kartka z pamiętnika zatytułowana: Warto pomagać innym". Uczniowie musieli też zmierzyć się z zadaniami, które sprawdzały ich umiejętności czytania ze zrozumieniem. W pierwszej części pytano m.in. o charakter zamieszczonego tekstu, prawdziwość informacji i znaczenie fraz. Jednym z zadań było też napisanie ogłoszenia zachęcającego do spotkania z podróżnikiem. Druga część sprawdzianu odnosiła się do wiersza zatytułowanego Jarzębina, którego autorem jest Leopold Staff. W tej części pytano m.in. o układy rymów.

W części matematycznej sprawdzano umiejętność korzystania z informacji zawartych na wykresie. Uczniowie musieli też wykazać się umiejętnością dzielenia, mnożenia i potęgowania. Nie zabrakło też zadań z geometrii. Szóstoklasiści musieli policzyć m.in. pole wielokąta, a także określenie miary kątów w narysowanym trapezie. Uczniowie musieli zmierzyć się także z zadaniami otwartymi. W pierwszym zadaniu uczeń musiał obliczyć objętość prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi. Drugie zadanie otwarte dotyczyło procentów.

Z języka angielskiego uczniowie musieli wykazać się :znajomością funkcji językowych, słuchaniem ze zrozumieniem, znajomością środków językowych, czytaniem ze zrozumieniem.

 

 

Suma

Język polski

Matematyka

Język obcy

   SP Strzeleczki

70,5

73,8

66,9

angielski

83,8

   SP Dobra

70,4

81,3

59,4

angielski

74,9

   SP Racławiczki

59,4

62,8

55,3

angielski

69,6

   SP Komorniki

51,4

65,7

36,4

angielski

60,1

   SP Zielina

47,6

59,3

35,5

angielski

72,0

GMINA STRZELECZKI

57.4

65.9

48.5

angielski

71.9

POWIAT

KRAPKOWICKI

61,4

69,6

52,7

angielski

71,8

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

60.9

69.2

52.1

angielski

70.7

ŚREDNIA

KRAJOWA

62,9

71,0

54,0

angielski

71,0

 

Tegoroczne wyniki pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji oraz identyfikowania wypowiedzi jako tekstu informacyjnego. Z matematyki wykazali się umiejętnością wykonywania obliczeń praktycznych (zwłaszcza zegarowych).

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 31-05-2016 13:29 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 31-05-2016 13:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry