Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Stowarzyszenia i fundacje

Organizacje pozarządowe w Gminie Strzeleczki:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej

Numer KRS 0000026338

dane z dnia 28.06.2023 r.

47-364 Dobra, ul. Szkolna 2

Prezes: Bernard Duda

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zielinie

Numer KRS 0000029484

dane z dnia 28.06.2023 r.

47-370 Zielina, ul. Kolejowa 5

Prezes: Krzysztof Robota

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łowkowicach

Numer KRS 0000031312

dane z dnia 28.06.2023 r.

47-364 Łowkowice, ul. Wiejska 68

Prezes: Kordian Stryj

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mosznej

Numer KRS 0000014154

z dnia 28.06.2023 r.

47-370 Moszna, ul. Zamkowa 1

Prezes: Marek Kaliński

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeleczkach

Numer KRS 0000024780

z dnia 28.06.2023 r.

47-364 Strzeleczki, ul. Dworcowa 3A

Prezes: Rudolf Wistuba

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Racławiczkach

Numer KRS 0000039108

z dnia 28.06.2023 r.

47-370 Racławiczki, ul. Opolska

Prezes: Rajmund Honisz

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ścigowie

Numer KRS 0000113757

z dnia 28.06.2023 r.

47-364 Ścigów, ul. Strażacka 6

Prezes: Adam Pientka

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach

Numer KRS 0000058470

z dnia 28.06.2023 r.

47-364 Pisarzowice 73A

Prezes: Wilibald Sobotta

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Smolarni

Numer KRS 0000153088

z dnia 28.06.2023 r.

47-370 Smolarnia, ul. Pachów 32

Prezes: Andrzej Magiera

Cele: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną  oraz organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno oświatowej, reprezentowanie OSP w organach samorządowych; 

 • Ludowy Klub Jeździecki Moszna

Numer KRS 0000059522

Organizacja Pożytku Publicznego

z dnia 28.06.2023 r.

47-370 Moszna, ul. Wiejska 30

Prezes: Magdalena Donimirska-Wodzicka

Cele: prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży, zapewnienie wśród niepełnosprawnej młodzieży możliwości rehabilitacji poprzez jeździectwo, promowanie turystyki, działanie na rzecz ochrony zwierząt, szkolenie trenerów, promowanie wolontariatu, wzmacnianie postaw obywatelskich

 • Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Strzeleczkach

Numer KRS 0000143234

Organizacja Pożytku Publicznego

z dnia 28.06.2023 r.

47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4

Prezes: Łukasz Koszyk

Cele: propagowanie i rozwój kultury fizycznej

 • Ludowy Klub Sportowy Strzeleczki

Numer KRS 0000300794

dane z dnia 28.06.2023 r.

47-364 Strzeleczki, ul. Dworcowa 3

Prezes: Adrian Suchan

Cele: organizowanie rozrywek sportowych, szerzenie kultury fizycznej na terenie gminy

 • Stowarzyszenie Rozwoju „Stodoła”

Numer KRS 0000389880

dane z dnia 28.06.2023 r.

47-364 Komorniki, ul. Kościelna 2

Prezes: Waldemar Filipowsky

Cele: poprawa warunków życia mieszkańców poprzez pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna. 

 • Fundacja Rozwoju Edukacji Empiria

Numer KRS 0000573953

dane z dnia 28.06.2023 r.

47-370 Serwitut 24

Prezes: Anna Kobzan

Cele: upowszechnienie edukacji opartej na świadomym uczeniu się oraz umożliwianie osobom niepełnosprawnym nauki wraz z osobami sprawnymi, dostosowanie procesu nauczania do osób o zróżnicowanych potrzebach.

 • Fundacja „Dogonić dystans”

Numer KRS 0000597748

dane z dnia 28.06.2023 r.

47-370 Moszna, ul. Zamkowa 1A

Prezes: Kamil Etel

Cele: promowanie zdrowia, edukacja w tym zakresie, organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, wspieranie działalności CTN Moszna, wspieranie osób cierpiących na choroby psychiczne, będących w kryzysie, wsparcie dla seniorów, wyrównywanie szans i dostęp do opieki medycznej w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych.

 • Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Numer KRS 0000017757

Organizacja Pożytku Publicznego

dane z dnia 28.06.2023 r.

Zarząd Gminny TSKN w Strzeleczkach

47-364 Strzeleczki, ul. Młyńska 20

Przewodnicząca: Brygida Wiencek

Cele: propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, rozwój oświaty, kultury i sztuki języka niemieckiego, umacnianie partnerskiej więzi pomiędzy ludnością niemiecką a polską, działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi, działanie na rzecz młodzieży oraz ludzi potrzebujących

 • Caritas Diecezji Opolskiej

Numer KRS 0000290982

Organizacja Pożytku Publicznego

dane z dnia z dnia 28.06.2023 r.

Stacja Opieki

47-370 Zielina, ul. Prudnicka 6

Dyrektor: Arnold Drechsler

Cele: działania charytatywno – humanitarne na rzecz wszystkich ludzi bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.  

 • Polski Związek Wędkarski

Numer KRS 0000108423

dane z dnia 28.06.2023 r.

Koło PZW Strzeleczki

Prezes: Marek Drozd

Cele: organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-06-2016 10:15 Modyfikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data modyfikacji: 28-06-2023 14:58
Przewiń do góryPrzewiń do góry