Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Wyniki konkursu ofert w roku 2016

Jak co roku Gmina Strzeleczki zorganizowała otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych  Gminy Strzeleczki w 2016r. w zakresie:

I. Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

II. Ochrona i promocja zdrowia

III. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

IV. Działalność na rzecz mniejszości narodowych

O przyznanie dotacji na wyżej wymienione działania mogły starać się wszystkie kluby, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Strzeleczki, mające w swoim statucie zadania związane z powyższą działalnością.

W wyniku otwartego konkursu ofert zlecono realizację zadań następującym organizacjom:

I.  Ochrona i promocja zdrowia

*Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Opole

a) pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych. Kwota dotacji: 70.000,00 zł.

b) ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza. Kwota dotacji: 30.000,00 zł.

II.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

* Hufiec Krapkowice Chorągiew Opolska ZHP, Komenda Hufca Krapkowice

a) zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzeleczki „Lato z harcerzami”. Kwota dotacji: 4.000,00 zł.

III.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

* Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Strzeleczkach

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Strzeleczki, rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach, organizowanie współzawodnictwa sportowego. Kwota dotacji: 97.000,00 zł.

* Ludowy Klub Jeździecki Moszna

a) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez naukę jazdy konnej i udział  w rywalizacji sportowej. Kwota dotacji: 3.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji z Gminy Strzeleczki przekazanej na działalność organizacji pozarządowych w 2016r. wynosi 204.000,00 zł.

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-06-2016 10:39 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 07-06-2016 10:42
Przewiń do góryPrzewiń do góry