Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Szkoła Podstawowa w Dobrej

        

1.Informacja ogólna o jednostce (data powstania, historia, forma jednostki, itp.)       

 Historia Szkoły Podstawowej w Dobrej

           Pierwsza wzmianka o udzielaniu dzieciom lekcji w Dobrej pochodzi z 1650r. Na obowiązkowe wtedy lekcje przychodziły dzieci z Dobrej i Steblowa. Na początku XVII wieku nauczyciela we wsi nie było, choć istniało dla niego mieszkanie i utrzymanie. Szkoła powstała około 1741 roku. Izbę lekcyjną urządzono w domku byłej plebanii. W 1802r. wybudowano  na gruncie kościelnym nową katolicką szkołę obok cmentarza. W poł. XIX wieku liczba uczniów w szkoły w Dobrej radykalnie zmalała (1842-162 dzieci, 1855-99 dzieci). Spadek liczby spowodowany był powstaniem szkoły w Steblowie(1845). W 1873 r. na skutek prowadzenia przez państwo pruskiej akcji Kulturkampf inspekcję nad szkołami w Dobrej i w innych miejscowościach przejął hrabia von Seherr-Thoss. Na początku XX wieku nauczycielem w Dobrej był Hugo Iskierka. Od lat 30- tych w szkole pracowało trzech nauczycieli. W 1937 roku kierownik szkoły (Hauptlehrer) Willibald Wolczyk napisał memoriał do zwierzchnich władz szkolnych w Głogówku. Poruszył w nim problem budowy nowej szkoły. Już w pierwszych dniach grudnia 1938r. rozpoczęto budowę placówki i domu mieszkalnego dla nauczycieli, a ponieważ zima była łagodna, na budowie czyniono bardzo duże postępy. W dniu 21 marca 1939 roku odbyła się uroczystość umieszczenia wiechy, a 12 lutego 1940 roku miały miejsce uroczyste ceremonie otwarcia. W czasie działań wojennych 4-izbowy budynek szkolny(również pokój nauczycielski i szkoła gotowania dla dziewcząt w podziemiu) uległ całkowitemu zniszczeniu. Odbudowano go pod koniec 1948r. Stojący tuż obok szkoły dom nauczycielski na szczęście ostał się działaniom wojennym i w nim w trzech pokojach na parterze kierowniczka szkoły pani Irena Wołcz we wrześniu 1945 roku rozpoczęła naukę. Ze względu na brak sal lekcyjnych część dzieci musiała uczęszczać do szkoły w Steblowie, w której kierownikiem był Rudolf Spałek. Rok szkolny 1948/49 rozpoczęto już w odbudowanej szkole. Jak podaje kronika szkolna, warunki pracy i życia nauczycieli były trudne. W latach od października 1990 do stycznia 1992 z inicjatywy rodziców dobudowano do istniejącego budynku dwie sale lekcyjne, toalety dla dziewcząt i chłopców oraz zmodernizowano kotłownię. Prace związane z rozbudową realizowane były nieodpłatnie w dużym stopniu przez samych rodziców. W ostatnich latach z arkad przed wejściem wybudowano szatnię i odnowiono elewację szkoły. Jednakże ze względu na utworzenie Gimnazjum w Strzeleczkach, a przede wszystkim na coraz mniejsze roczniki i minimalną liczbę urodzeń szkoła w Dobrej była zagrożona. Zmieniło się to, gdy od roku szkolnego 2009/10 dzieci z Pisarzowic zaczęły dojeżdżać na wspólne zajęcia. Obecnie nauka odbywa się w klasach I-VI, a w klasie  VII i VIII uczniowie dojeżdżają do Szkoły Podstawowej  w Strzeleczkach.      

    2.I Informacja obecna o placówce
    2.1 Dane teleadresowe
    Szkoła Podstawowa w Dobrej
    ul. Szkolna 37
    47-364 Strzeleczki
    tel/fax 774668305
    e-mail: 

    strona internetowa: pspdobra.pl                                                                                                           

 2.2 Kadra: W roku szkolnym 2020/2021 w szkole pracuje 11 nauczycieli, jeden pracownik administracji i 2 pracowników obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów, a ponadto niektórzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej, logopedii, tyflopedagogiki.                         

2.3 W szkole jest 5 oddziałów, w których uczy się 53 uczniów.                                                     

2.4 Szkoła rozwija zainteresowania uczniów poprzez realizację i udział w licznych projektach i programach edukacyjnych:                                                                                                                                                

 „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”,                                                                                                                       

 „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”,                                                                                                                   

 „Szkoła Promująca Zdrowie 2020-2021”                                                                                                 

 „Śniadanie daje moc”,                                                                                                                                 

 ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”,                                                                                                    

 „Program Szkolny Klub Sportowy”,                                                                                                                    

 „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz powiatu Krapkowickiego”.                                                                                                                                   

W szkole realizowane są także projekty, dzięki którym wzbogacana i  unowocześniana jest baza edukacyjna:                                                                                                                                      

 Aktywna Tablica,                                                                                                                                        

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,                                                                                           

 Lekcja: Enter- projekt edukacji cyfrowej,                                                                                     

„Kreatywna Opolszczyzna- program twórczych metod kształcenia w szkołach AO”                                                                                              

Innowacje pedagogiczne:                                                                                                                 

„Zawiłości językowe matematyki” ,                                                                                                                     

 „Czy w Dobrej zawsze działo się dobrze? Historia Dobrej w latach 1939-2020                    

 2.5 Uczniowie biorą udział w licznych  konkursach przedmiotowych i sportowych, odnosząc sukcesy edukacyjne i sportowe, Ich osiągniecia prezentowane są na stronie internetowej szkoły.                                                                                                                                                               

2.6 Cała społeczność szkolna zaangażowana jest w różnorodne akcje, w tym charytatywne:                                                              

Akcja MEN „Szkoła do hymnu”                                                                                                                    

Akcja „Niepodległa do Hymnu 2020”.                                                                                              

Akcja MEN „Szkoła pamięta”                                                                                                        

„Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”- I-międzynarodowa edycja V ogólnopolskiej akcji                                                                                                                                                                                                                                         Akcja „Razem na święta” - zbiórka słodyczy, odzieży, środków higienicznych, zabawek dla podopiecznych  Domu Dziecka w Głogówku,   Świąteczne paczuszki dla seniorów wsi  Dobra i Pisarzowice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zbiórka żywności, koców dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu

Uczniowie zbierają korki i datki w porozumieniu z fundacją „Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej” na rzecz Wiktorka, mieszkańca Dobrej ze względu na jego przewlekłą chorobę i kosztowną rehabilitację                                                                                             

Pomoc Manuelowi przy współpracy: Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba"-80                                                                   Adopcja Duchowa Dziecka z Krajów Misyjnych                                                                                                   

 We wszystkie akcje zaangażowani są uczniowie, nauczyciele i rodzice                                                                                                                    

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-07-2016 08:08 Modyfikował(a): Justyna Waligóra Data modyfikacji: 31-05-2021 11:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry