Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Szkoła Podstawowa w Komornikach

Szkoła Podstawowa w Komornikach

 

1. Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Komornikach jest szkołą o długiej tradycji. Pierwsze wiadomości o szkole sięgają roku 1550. Wtedy była to szkoła parafialna założona przez Zakon Cystersów.  Koszty utrzymania  ponosiły wioski, z których składała się parafia (tj. Komorniki, Łowkowice, Ściborowice, Jarszowice, Wesoła i Borek) oraz patron kościoła – Klasztor Cystersów w Lubiążu.  W 1865 roku wybudowano szkołę piętrową (dzisiejszy dom nauczyciela). Liczyła ona 3 klasy: podstawową, średnią oraz wyższą, w których pracowało 3 nauczycieli. W 1905 roku notuje się najwyższą liczbę uczniów tj. 301. W tym czasie zatrudnionych było 4 nauczycieli. 5-klasową szkołę wprowadzono w 1906 roku przy tej samej liczbie uczących. W latach 1907-1944 istniała w Komornikach Wiejska Szkoła Dokształcająca dla młodzieży po szkole podstawowej. Na początku liczyła ona 24 uczniów. Zajęcia odbywały się od listopada do marca dwa razy w tygodniu  w godzinach wieczornych. Nauka w tej szkole trwała 2 lata. Uczono w niej : nauk przyrodniczych, matematyki, języka niemieckiego, wiedzy obywatelskiej, etyki i śpiewu. W pobliżu istniejącej szkoły
w 1912 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu, który oddano do użytku w 1913 roku. Posiadał on 5 pomieszczeń klasowych oraz dwa mieszkania dla nauczycieli. W latach 1982-1985, dzięki staraniom i zabiegom ówczesnego dyrektora Adama Samagalskiego, przeprowadzono kapitalny remont budynku szkolnego, do którego dobudowano nowe skrzydło, część pomieszczeń zajęło przedszkole. 

2. Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa w Komornikach

Komorniki, ul. Szkolna 4

47-364 Strzeleczki

e-mail:

tel.  774668561

stron internetowa: www.spkomorniki.wodip.opole.pl    

3. Informacje o szkole

Obecnie  do szkoły uczęszcza 59 uczniów z miejscowości Łowkowice, Komorniki i Nowy Młyn.  Szkoła posiada 7 sal lekcyjnych wyposażonych
w tablice interaktywne lub monitory interaktywne oraz laptopy do prowadzenia lekcji oraz dziennika elektronicznego. Szkoła posiada pracownię komputerową i języ- kową.  Obecnie w szkole zatrudnionych jest 14 nauczycieli, jeden pracownik administracji i dwóch pracowników obsługi.

W szkole realizowane są różne projekty i programy: Lepsza szkoła, Trzymaj formę, Radosny uśmiech - radosna przyszłość, Dziewiątka – Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły, Klub Bezpiecznego Puchatka, Dzień Ziemi, Konstytucja 3 Maja, Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny. Programy „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Szkoła pamięta”, „Razem na święta”, „Szkoła do hymnu”. Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, krajoznawczych, przedmiotowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa
i kraju. Realizowane są innowacje pedagogiczne. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach. W ramach współpracy organizowane są dla uczniów i rodziców spotkania z psychologami i pedagogami. W szkole przeprowadzane są próbne ewakuacje uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi nadzorowane przez Komendę Straży Pożarnej w Krapkowicach. Nauczyciele i pracownicy obsługi co dwa lata biorą udział w szkoleniach dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla kadry pedagogicznej organizowane są szkolenia w ramach dokształcania
i doskonalenia zawodowego. Szkoła bierze udział w programach rządowych dla szkół, takich jak: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz Książki naszych marzeń (zakup 297 książek so biblioteki szkolnej), Aktywna tablica (zakup dwóch monitorów interaktywnych), Lekcja Enter (szkolenia dla nauczycieli z zakresu prowadzenia lekcji zdalnych), Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + (4 laptopy dla uczniów do pracy zdalnej), Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej (7 laptopów dla nauczycieli).

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-07-2016 09:06
Przewiń do góryPrzewiń do góry