Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Gimnazjum w Strzeleczkach

Podsumowanie działalności dydaktyczno- wychowawczej
Gimnazjum w  Strzeleczkach za rok szkolny 2015/2016

 

Gimnazjum w Strzeleczkach w roku szkolnym 2015/2016 w 7 oddziałach skupiało 172 uczniów. Szkoła zatrudnia 16 nauczycieli w tym dyrektor szkoły, 1 pracownika administracji oraz 3 pracownice obsługi w tym woźna. W szkole dyżury pełnią; pedagog oraz pielęgniarka medyczna. Gimnazjum posiada gabinet medyczny. W szkole nauczany jest język mniejszości narodowej – język niemiecki, którego na podstawie deklaracji uczyło się 165 uczniów. Ponadto nauczana była „Własna historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej”  w II klasach. Przedmiotem tym objęto 38 uczniów.

W roku szkolnym 2015-2016  Gimnazjum ukończyło 75 uczniów , do egzaminów zewnętrznych przystąpiło 75 uczniów klas trzecich.

 

                    Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 w Gimnazjum w Strzeleczkach

 

Przedmiot

Stanina

2015

Stanina

2016

Średnia

Szkoły

Klasa

 III a

Klasa

III b

Klasa

III c

Język polski

 3

 

3          

 

60,9

59,3

66,80

57,6

Historia WOS

 4

3           

49,4

48,50

48,7

50,70

Matematyka

4

5           

44,4

43,60

47,00

43,00

 Blok

Przyrodniczy

4

5           

48

47,8

46,5

49,40

J. niemiecki

obowiązkowy

8

8           

78,8

80,90

77,1

78,6

J. niemiecki, rozszerzony

 

 

90,30

88,00

95,2

88,3

J. angielski

podstawowy

8

7           

78,4

74,00

82,8

78,80

J. angielski rozszerzony.

 

 

55,5

50,30

60,80

90,3

 

Średnia egzaminu gimnazjalnego umieszcza szkołę w staninie krajowej  - 5 podobnie jak w 2015r.

Realizacja godzin z Karty Nauczyciela służyły nauczycielom i uczniom na:

 • przygotowania do olimpiad i konkursów szkolnych i gminnych, 
 • zajęcia wyrównawcze wspomagające uczniów mających trudności w uczeniu się, 
 • zajęcia rekreacyjno-integracyjnych i sportowych ( projekt W-F z klasą) ,udział w zawodach i imprezach pozaszkolnych, 
 • działalność kółka  teatralnego, 
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki-klasy I i  II, 
 • zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zewnętrznego, 
 • kółko informatyczne- prowadzenie strony internetowej szkoły, 
 • indywidualna praca z uczniem wymagającym wsparcia z przedmiotów ścisłych, 
 • prowadzenie biblioteki w szkole –opieka nad księgozbiorem, 
 • kółko biologiczno – ekologiczne, 
 • konsultacje  ucznia, rodzica z nauczycielem przedmiotu.

 

W ramach swojej działalności Gimnazjum organizuje, we współpracy z rodzicami uczniów akcje charytatywne i wspomagało w roku szkolnym 2015/2016: Misje w Togo, Szkołę Specjalną w Głogówku .Uczniowie szkoły z wypracowanych środków w akcjach szkolnych i poza szkolnych prowadzą  adopcję na odległość dwóch  uczniów ze szkoły Sióstr Urszulanek z Senegalu. 

Swój udział  uczniowie i nauczyciele zaakcentowali aktywnym udziałem w realizacji projektów edukacyjnych. Na przestrzeni roku szkolnego uczestniczyli i uświetniali swoimi występami i prezentacją imprezy gminne oraz realizowali następujące projekty edukacyjne:

 1. Projekt artystyczny: „Człowiek jest małym światem”.
 2. Projekt teatralny: „Kiedy gram, to działam” - przygotowywanie sztuk teatralnych ,wystawianie ich dla uczniów oraz społeczności gminnej.
 3. „Wkręć się w czytanie” - zaproszenie  i cykliczne wizyty „Gminnej Biblioteki” w szkole –spotkanie z bibliotekarką i książkami.
 4. „Wiosenne igraszki matematyczne”.
 5. „W – F z klasą”.
 6. „Odkrywca światów” (fizyka) - współpraca z Uniwersytetem Opolskim
 7. „Otwarta szkoła”- wizyty w piekarni, stolarni, zakładzie kamieniarskim, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, zapora w Obrowcu na Odrze.
 8. Innowacja pedagogiczna ”Doświadczenie-droga ku lepszemu poznaniu i zrozumieniu.”

Projekty pozaszkolne;

 1. e-Twining – realizacja projektu międzynarodowego ze szkołami z Czech i Słowacji. Projekt realizowany w języku angielskim.
 2. Partnerstwo Szkół ze szkołą w Bitburgu ( Niemcy)- kontynuacja w języku niemieckim.
 3. Przystąpienie  i otrzymanie Grantu programu „Działaj lokalnie2016” w ramach projektu” W cieniu czereśni, Otworzenie alei czereśniowej w Strzeleczkach”.
 4. Wysłanie listu intencyjnego celem nawiązania kontaktów ze szkołą w Dvorcach ( Czechy). Chęć nawiązania kontaktów i współpracy z uczniami czeskimi.
 5. Projekt Wirtualnej Akademii Astronomicznej  -Wyjazd studyjny grupy uczniów w ramach współpracy z Uniwersytetem Opolskim do Planetarium i Stacji Klimatologicznej w Chorzowie

 

 Wycieczki szkolne, wyjazdy edukacyjne rok szkolny 2015/ 2016

Data klasa

cel

Nauczyciel organizujący wyjazd

III a          

10.06.2016

Zwiedzanie Stopnia Wodnego w Krapkowicach

(projekt Otwarta szkoła)

Agnieszka Koliska

Uczniowie klas I – II

11.09.2015 – 18.09.2016

Wymiana uczniów, pobyt grupy uczniów z Niemiec w Polsce

Dyrektor Szkoły

19.10.2015

uczniowie klas I – III

 

Edukacyjna wycieczka do Berlina – ramach H i K Niemiec

Ewa Kauczor

29.04. 2016

klasy II a i II b

Wyjazd do Muzeum Śląska Opolskiego oraz urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Ewa Kauczor

16.06. 2016

II a

Wyjazd na spotkanie z niemiecką pisarką Annette Weber – Biblioteka Austriacka w Opolu

Ewa Kauczor

25.02. 2016

Uczniowie klas I - III

Wyjazd na spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią - Moszna

J. Woś – Radziej

Agnieszka Koliska

9. 10. 2015

Uczniowie klas I – III

Przyrodnicza Ścieżka Edukacyjna - Opole

Joanna Zub

31. 05. 2016 – 2.06.2016

Klasa III c i I a

 

Wycieczka do Karpacza

Leonard Kaiser Anna Wilim Maria Nowak

23.05.2016 – 25.05.2016

Klasy II a, II b, I b

 

Wycieczka do Zakopanego

Marek Zub

18.05.2016 – 20.05.2016

Klasy III a i  III b

 

Wycieczka do Trójmiasta

Ewa Pawliczek

Marzec kwiecień

Wyjazdy na lodowisko (2x)

Wieża Piastowska - Opole

Rafał Muzyka

10.06.2016

Noc Nauki – XIV Opolski Festiwal Nauki – Uniwersytet w Opolu

Anna Wilim

15.06.2016

Wyjazd Studyjny do Planetarium w Chorzowie i stacji klimatologicznej

Anna Wilim

7.10.2015

III a

Wycieczka do piekarni Dziedzice

Ewa Pawliczek

4.11.2015

III a

Wycieczka do Zakładu Kamieniarskiego -Strzeleczki

Ewa Pawliczek

9.10.2015

III a

Ścieżka dydaktyczna w Opolu

Joanna Zub

9. 03. 2016

Uczniowie klas III

Wyjazd Giełdę Szkół w Opolu

Leonard Kaiser

 

W ramach wolontariatu uczniowie przygotowują we współpracy z rodzicami i nauczycielami imprezy na rzecz środowiska społecznego w którym funkcjonują. Do największych zaliczamy; tradycyjny już festyn adwentowy ( I niedziela Adwentu) oraz tzw. „Stoły Wielkanocne” ( Niedziela palmowa). Kultywują w nich tradycje ,zwyczaje i obyczaje naszego regionu. Osiągany dochód z tych imprez przeznaczany jest przez Szkołę  na wspieranie Misji w Togo, Szkoły Specjalnej w Głogówku . Ponadto uczniowie szkoły z wypracowanych środków w innych akcjach szkolnych i poza szkolnych prowadzą  adopcję na odległość dwóch  uczniów ze szkoły Sióstr Urszulanek z Senegalu. Wspomagają tez uczniów będących w potrzebie, szczególnie tych ,którzy z przyczyn zdrowotnych wymagają wysokich nakładów na leczenie swoich chorób. 

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli we wszystkich olimpiadach i zawodach sportowych prowadzonych pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty oraz innych instytucji oświatowych i sportowych. W eliminacjach miejsko-gminnych 10 olimpiad przedmiotowych udział brało  68   uczniów. Ponadto uczniowie reprezentowali szkołę w środowisku lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym ( w konkursie znajomości języka niemieckiego).

 

Udział uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach

Nazwa Konkursu

Etap Szkolny

Etap miejsko-gminny

Etap wojewódzki

Konkurs Polonistyczny

11

4

0

Konkurs Jerzyka Angielskiego

32

9

0

Konkurs Języka Niemieckiego

33

7

2

Konkurs Historyczny

17

4

0

Konkurs Matematyczny

22

5

0

Konkurs Biologiczny

8

4

0

Konkurs Chemiczny

5

5

0

Konkurs Fizyczny

9

4

0

Konkurs Geograficzny

16

6

2

Powiatowy Konkurs  Wiedzy HIV i AIDES

3

3 miejsce w Powiecie

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli

4

4 etap wojewódzki  2 laureaci w Warszawie w tym zajecie 2 miejsca w Polsce.

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej

4

4                                        2 w tym

                                            zwycięzca 1                                                    

Konkurs Ekologiczny

4

3 miejsce w powiecie.

 

Osiągniecia sportowe uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2015-2016.

 

Lp.

 

Dziedzina sportu

 

Osiągnięcie

 

1

Mistrzostwa powiatu w lekkoatletyce

I miejsce – 100mchłopców

I miejsce 300m chłopców

I miejsce w rzucie kula

I miejsce w sztafecie  4x 100m chłopców.

 2

Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych

 

I miejsce

3

Finał  Wojewódzkich Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej –w 2016r -Brzeg

IV miejsce

4

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnym turnieju Tenisa Stołowego  Strzeleczki 2016

Udział w Wojewódzkim Finale

I miejsce

 

 

9 miejsce

5

Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego  Strzeleczki 2016

Udział w Wojewódzkim Finale

I miejsce dziewcząt

 

9       miejsce

10    

6

 

Turniej piłki nożnej w Prudniku drużyn gimnazjalnych.

 

1 miejsce

 

Strona internetowa Gimnazjum w Strzeleczkach: http://www.gimstrzeleczki.pl

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-07-2016 09:15 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 07-07-2016 09:45
Przewiń do góryPrzewiń do góry