Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Gmina Strzeleczki najlepsza w Województwie Opolskim

W kwietniu br. Gmina Strzeleczki złożyła wniosek do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania  zadań w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie 2016”. Nasz wniosek został najwyżej oceniony wśród wszystkich jednostek startujących w konkursie z Województwa Opolskiego.

Program osłonowy adresowany jest do osób i rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, świadków przemocy, osób stosujących i doświadczających przemocy oraz przedstawicieli służb działających w tym obszarze.

Celem Programu jest wzmacnianie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: I Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie; II Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie; III Dostosowania istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie; IV Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Gmina Strzeleczki dokonała wszelkich czynności mających na celu pozyskanie dofinansowania na IV cel dotyczący pomocy dla dzieci i młodzieży. Rekrutacja odbywała się w dwóch etapach, pierwszy wojewódzki, a następnie ogólnopolski sprawdzany przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Wojewoda dokonał oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej złożonego wniosku. 15 najwyżej ocenionych podań z Województwa zakwalifikowało się do II etapu w tym wniosek złożony przez naszą Gminę. 24 czerwca Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Gmina Strzeleczki jako pierwsza na liście zwycięzców w Województwie Opolskim otrzyma dofinansowanie w kwocie 28.000,00zł. z liczbą punktów 75,5 (najwyższa liczba punktów to 80).

W ramach IV priorytetu – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie zostaną zrealizowane m.in. takie działania jak: zaprojektowanie i zakup ulotek i plakatów informujących o miejscach i ośrodkach wsparcia dla osób doświadczających przemocy, będących świadkiem lub sprawcą przemocy w rodzinie. W sierpniu zorganizowane zostaną letnie zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą, organizacja letnich zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży – wycieczka rowerowa, zajęcia kulinarne oraz rozgrywki sportowe na boisku. Od lipca dwa razy w miesiącu na terenie gminy działać będzie punkt oferujący konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W lipcu spotkania odbędą się: 12 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w godzinach od 13:30 do 17:30, natomiast 19 lipca od 9:30-13:30 w Świetlicy w Strzeleczkach przy ulicy Dworcowej (obok boiska) Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

W ramach dofinansowania od września w szkołach na terenie gminy odbywać się będą warsztaty dla dzieci i młodzieży, będą organizowane spektakle teatralne, uczniowie będą mogli korzystać z wyjazdów i wycieczek. We wrześniu ogłoszone zostaną konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z funduszy pozyskanych z dofinansowania zostaną zakupione nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
W grudniu planowane jest spotkanie przedwigilijne z Mikołajem dla najmłodszych, podczas którego zapewnionych będzie wiele atrakcji. Ponadto zaplanowanych jest wiele szkoleń i spotkań dla nauczycieli, rodziców oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 44.000,00zł w tym 16 tyś. zł. pochodzić będzie z budżetu gminy a 28 tyś. zł. dofinasowane zostanie przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez Gminę Strzeleczki działaniach w ramach powyższego Programu.

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 11-07-2016 09:41 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 11-07-2016 09:46
Przewiń do góryPrzewiń do góry